Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
ETICKÝ KODEX 25. 04. 2013 Etický kodex
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. 2. 2016 Organizační řád
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  za rok 2017 Rozvaha 2017
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2017 Příloha účetní závěrky za rok 2017
ZŘIZOVACÍ LISTINA 25. 8. 2009 Zřizovací listina
ŚKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 1. 9. 2015 Školní vzdělávací plán
VNITŘNÍ ŘÁD 1. 6. 2017 Vnitřní řád
VÝROČNÍ ZPRÁVA 24. 10. 2017 Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
FINANČNÍ DOKUMENTY

27. 3. 2018

26. 3. 2019

  9. 4. 2019

Návrh finančních dokumentů pro rok 2018

Návrh finančních dokumentů pro rok 2019

Finanční dokumenty na rok 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2017 za rok 2017 Výkaz zisku a ztrát 2017

 

Sponzoři