Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
ETICKÝ KODEX 25. 04. 2013 Etický kodex
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. 2. 2016 Organizační řád
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  za rok 2017 Rozvaha 2017
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2017 Příloha účetní závěrky za rok 2017
ZŘIZOVACÍ LISTINA 25. 8. 2009 Zřizovací listina
ŚKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 1. 9. 2015 Školní vzdělávací plán
VNITŘNÍ ŘÁD 1. 6. 2017 Vnitřní řád
VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. 10. 2018 Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
FINANČNÍ DOKUMENTY

4. 6. 2019

26. 3. 2019

15. 4. 2019

Úprava rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 - 2021 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2017 za rok 2017 Výkaz zisku a ztrát 2017
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 19. 3. 2019  Rozvaha; Výkaz zizku a ztrát; Příloha; Protokol o schválení účetní závěrky;

 

Sponzoři