Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
ETICKÝ KODEX 25. 04. 2013 Etický kodex
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. 2. 2016 Organizační řád
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  za rok 2017 Rozvaha 2017
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2017 Příloha účetní závěrky za rok 2017
ZŘIZOVACÍ LISTINA 25. 8. 2009 Zřizovací listina
ŚKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 1. 9. 2015 Školní vzdělávací plán
VNITŘNÍ ŘÁD 1. 6. 2017 Vnitřní řád
VÝROČNÍ ZPRÁVA 24. 10. 2017 Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
FINANČNÍ DOKUMENTY pro rok 2018 27. 3. 2018

Přehled nákladů a výnosů 2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2017 za rok 2017 Výkaz zisku a ztrát 2017

 

Sponzoři