Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
ETICKÝ KODEX 25. 04. 2013 Etický kodex
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. 2. 2016 Organizační řád
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  za rok 2016 Účetní závěrka za rok 2016
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2016 Příloha účetní závěrky za rok 2016
ZŘIZOVACÍ LISTINA 25. 8. 2009 Zřizovací listina
ŚKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 1. 9. 2015 Školní vzdělávací plán
VNITŘNÍ ŘÁD 1. 6. 2017 Vnitřní řád
VÝROČNÍ ZPRÁVA 24. 10. 2016 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
FINANČNÍ DOKUMENTY pro rok 2017 30. 3. 2017 Návrh finančních dokumentů pro rok 2017
FINANČNÍ DOKUMENTY pro rok 2017 24. 4. 2017 Schválené finanční dokumenty pro rok 2017
FINANČNÍ DOKUMENTY pro rok 2017 21. 11. 2017 Schválené finanční dokumenty pro rok 2017

Sponzoři