Kontakty

ředitel - Mgr. Vlastimil Faltýnek

telefon - 606 757 383

email - vf.24@tiscali.cz

vedoucí vychovatelka - Bc. Monika Valentová

telefon - 724 389 093

email - val.mon@email.cz

sociální pracovnice - Mgr. Jana Pittnerová

telefon - 724 505 855

email - j.pittnerova@tiscali.cz

účetní - Jarmila Kykalová

telefon - 487 763 451, 775 181 915

email - ddjablonne@tiscali.czddjablonnevp@seznam.cz 

vedoucí stravování - Jitka Vančurová

telefon - 723 511 928

email - ddvancurova@seznam.cz

pohotovostní služba

telefon - 724 218 463

1. rodinná skupina - Martin Ostrčil DiS., Eva Beránková

telefon 777 363 655

2. rodinná skupina - Hana Vaňurová, Lenka Kadlecová

telefon 777 364 314

3. rodinná skupina - Yvona Antonů, Ivana Libichová - po dobu nemoci zastupuje Bc. Barbora

                              Lukešová

telefon 777 364 315

4. rodinná skupina - Zuzana Kamšová, Ing. Lenka Špachmanová Dosoudilová

telefon 777 364 313

5. rodinná skupina - Hana Trefná, Markéta Svobodová

telefon 777 363 656

6. rodinná skupina - Eva Kašparová, Jana Kotyzová

telefon 778 769 695

Sponzoři