Základní údaje

Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
Sídlo: 471 25 Jablonné v Podještědí, Zámecká 1
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 498 643 51
DIČ: CZ49864351
IZO: 600 028 836
Zřizovatel: Liberecký kraj
Ředitel zařízení: Mgr. Vlastimil Faltýnek
Druh zařízení: Dětský domov
Datum zařazení do rejstříku: 1. 7. 2004 – Rozhodnutí o změně zařazení č. j.32 614/2003 – 21
Číslo účtu: 533421/0100, K.B. Nový Bor
Kapacita zařízení:
  • 48 lůžek
  • 68 jídel

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků a zaměstnanců organizace je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Otto Kult. Kontaktní údaje: e-mail otto.kult@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 403, 739 541 621.

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Sponzoři