Kroužek mažoretek

30. 06. 2019

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

Kroužek mažoretek

V našem dětském domově, vznikl od 1.9.2018 kroužek mažoretek, pod vedením Blanky Šedivé. V rámci sociálního začlenění děti do běžného života, se skupina děvčat účastní hudebně pohybových soutěží a vystoupení pro veřejnost. Dívky reprezentují náš dětský domov, rozvíjí hudebně pohybové dovednosti, smysluplně vyplňují svůj volný čas, utužují vztahy v kolektivu, navazují nová přátelství mimo dětský domov a upevňují sociální zdatnost. Za podpory "Nadace Terezy Maxové dětem" jsme v tomto školním roce získali nadační příspěvek na koupi nových kostýmů. Nadaci Terezy Maxové děkujeme.

-

-

-

Sponzoři