18. ročník výtvarné soutěže "PŘÍRODA KOLEM NÁS"

19. 10. 2017

Správa Národního parku Podyjí

vyhlašuje XVIII. ročník výtvarné soutěže

"PŘÍRODA KOLEM NÁS"

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši chráněnou přírodu. Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země, a zcela jistě mnohé z nich pozitivně ovlivnila. Chceme upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody vhodné pro poučení všech generací i jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže: Zasílejte pouze originály a to kresby, malby či grafiky s motivy přírody. Nezasílejte prosím trojrozměrné exponáty, kopie obrázků či fotografie.Výtvarné práce je nutno zaslat nebo předat do 31. 1. 2018 na adresu: Správa Národního parku Podyjí,   Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji:  

Jméno a příjmení autora:

Soutěžní kategorie:

Název práce:

Výtvarná technika:

Věk autora:

Třída:

Datum /stačí rok/ vzniku práce:

e-mil školy, či pedagoga:

e-mail autora/nepovinné/:

Doručovací adresa školy:

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Obálku s pracemi označte vlevo dole názvem soutěže.

Soutěžní kategorie:   

  1. děti do 6 let (MŠ)
  2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
  3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník) 
  4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)   
  5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota. Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám na jejich e-mailovou adresu, a dále těm soutěžícím, kteří e-mailovou adresu uvedou v popisce výtvarné práce.

 Vzhledem k  již tradičně k vysokému počtu zaslaných kvalitních výtvarných prací  je proces hodnocení zdlouhavý a proto laskavě vyčkejte na zaslání výsledků e-mailem.

Výběr nejlepších prací bude v roce 2018 /duben-říjen/ vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Dále budou výtvarné práce vystaveny v dalších výstavních místech nejen znojemského regionu. Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz

Další informace: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo, tel: 515291630, 606710300, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

 

Sponzoři